Etna
Model: Etna
Dimenzije peći:
visina: 830cm
širina: 380mm
dužina: 380mm
Prečnik dimovodnog otvora: 120mm
Nominalni kapacitet grejanja: 8kw
Tip goriva: drvo i mrki ugalj
Težina peći: 70kg

Obloga peći izradjena je od emajliranog,
dekapiranog lima, svi ostali elementi peći
izradjeni su od sivog liva što je odlikuje
visokom specifičnom toplotnom kapacitivnošću
koja omogućava akumuliranje toplote i grejanje
u odredjenom vremenskom periodu nakon
prestanka loženja. Ispod plotne peći ugradjen je
deflektor plamena koji utiče na povećanje stepena
iskorišćenja peći.