Model: Azra
Dimenzije peći:
visina: 785mm
širina: 500mm
dužina: 450mm
Prečnik dimovodnog otvora: 120mm
Nominalni kapacitet grejanja: 11.4kw
Tip goriva: drvo, mrki ugalj i kameni ugalj
Težina peći: 120kg

Svi elementi kamina izradjeni su od sivog liva što je odlikuje visokom specifičnom toplotnom kapacitivnošću koja omogućava akumuliranje toplote i grejanje u odredjenom vremenskom periodu nakon prestanka loženja. Ispod plotne peći ugradjen je deflektor plamena koji utiče na povećanje stepena iskorišćenja peći.